kirjaudu-openettiin

Käsittelyajat

Kassa käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Vanhimmat käsittelyä odottavat ensimmäiset hakemukset ovat nyt saapuneet 20.9.2016. Vanhimmat käsittelyä odottavat jatkohakemukset ovat tällä hetkellä saapuneet 29.9.2016 (päivitetty 30.9.2016).

Käsittelemme kaikki hakemukset ilman aiheetonta viivytystä. Jos tarvitsemme hakemuksen käsittelemiseksi lisätietoja, pyydämme niitä kun aloitamme hakemuksen käsittelyn. Kun valmistaudut lähettämään hakemusta, tarkistathan liitteitä koskevasta ohjeistuksestamme kohdasta ansiopäivärahan hakeminen, että tarvittavat liitteet ovat hakemuksesi mukana. Näin varmistetaan, että työttömyyskassa voi käsitellä saapuvan hakemuksen ilman erillisiä lisäselvityspyyntöjä.

Mikko Häyrinen

toimistopäällikkö


Vuorottelukorvaushakemusten käsittelytilanteesta 

Käsittelemme vuorottelukorvaushakemukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta huomioitavaa kuitenkin on, että päätös vuorottelukorvauksesta annetaan ensimmäisen maksun yhteydessä ja vuorottelukorvausta maksetaan kuluneelta ajalta jälkikäteen. Ensimmäinen maksu voi olla yhdeltä päivältä tai usealta viikolta riippuen hakemusten käsittelytilanteesta.


Ajankohtaista

29.9.2016 Ansiopäivärahan määrä alenee ensi vuonna kansaneläkeindeksin muutoksen vuoksi

Ansiopäivärahan laskennan perustana oleva peruspäiväraha alenee vuonna 2017, jos eduskunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen esitys laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksesta vuodelle 2017 hyväksytään. Muutos vaikuttaa sekä ansiopäivärahan perusosaan että sen ansio-osan laskentaan.

Lue lisää

5.9.2016 Budjettiriihen terveisiä

Budjettiriihen tiedotemateriaalin perusteella käytössä ei ole vielä lopullista kokonaisuutta siitä, millaisia muutoksia työttömyysturvajärjestelmään mahdollisesti vuoden vaihteessa on tulossa. Seuraavat seikat kuitenkin tiedetään.

Lue lisää

31.8.2016 Opettajien Työttömyyskassan puhelinpalvelu

Siirrymme 1.9.2016 alkaen takaisin normaaliin puhelinpalveluaikaamme maanantaista torstaihin klo 9-15.

Lue lisää

10.8.2016 Aloitatko koko- tai osa-aikaisen työn? Työttömyyskassa tarvitsee muutoksesta seuraavat tiedot.

Alkaako kokoaikatyösi niin, että haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä jaksolta? Käytä hakemiseen Openetin toimintoa jatkohakemus (muutettava)tai paperilomaketta. Ilmoita hakemuksessa päivä, josta alkaen aloitat kokoaikatyön. Jos kokoaikatyösi alkaa kesken kuukauden, liitä hakemuksen mukaan työsopimus, määräyskirja, päätös virkaan ottamisesta tai muu kirjallinen selvitys (esimerkiksi palkkalaskelma), josta käy ilmi työn ja palkanmaksun alkamispäivä. Muistathan, että paperilomakkeeseen riittää kopio asiakirjasta. Jos kokoaikatyö alkaa kuukauden alusta, liitettä ei tarvitse toimittaa.

Lue lisää

25.7.2016 Osa-aikatyö ja osittainen palkka – mistä apua toimeentuloon?

Työllistytkö syksyllä, mutta et kokoaikaisesti? Pelkällä osa-aikatyön palkalla ei välttämättä tarvitse pärjätä. Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan palkkatuloillasi soviteltuna päivärahana.

Lue lisää

30.6.2016 Ansiopäivärahasta haettavia säästöjä koskeva hallituksen esitys annettu eduskunnalle

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen, jolla hallitus pyrkii toteuttamaan ansiopäivärahaan kohdistuvat säästöt. Hallitusohjelmaan perustuvien esitysten säästötavoite on pienentää työttömyysturvamenoja 200 miljoonalla eurolla.

Lue lisää

13.6.2016 Ajankohtaista Opettajien Työttömyyskassassa

Oikein täytetty hakemus ja oikeat liitteet nopeuttavat hakemuksesi käsittelyä, kun me työttömyyskassassa vastaamme kesän kasvavaan hakemuspaineeseen.

Lue lisää


Artikkelit

1.4.2016 Asioi kanssamme suojatusti verkon kautta

Haetko päivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta? Onko työsi päättymässä tai työaikasi vähentymässä? Haluaisitko vähentää paperipostin määrää? Openetti on tietoturvallinen tapa hakea päivärahaa sähköisesti. Palveluun kirjaudutaan kotisivuiltamme osoitteesta www.opetk.fi. Palvelu on henkilökohtainen.

Lue lisää

2.12.2015 Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen verotus muuttuu vuodenvaihteessa

Ensi vuonna palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

Lue lisää

30.11.2015 Työttömyysturvalakiin vireillä olevia muutoksia

Hallitus on esittänyt seuraavia muutoksia työttömyysturvalakiin:

Lue lisää

Alkaako uusi työsi epämääräisesti ”elokuussa 2015”?

Saamamme tiedon mukaan osa kunnista palkkaa uudet opettajat (sekä toistaiseksi otetut että määräaikaiset) vasta varsinaisen opetuksen alkamisesta lukien.

Lue lisää